บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มาเปิดบัญชีที่สาขาเปิดใหม่ "สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์" สามารถเปิดบัญชีได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 59 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เปิดให้บริการที่สาขาเปิดใหม่ "สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์" สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2559
  3. วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงใน อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ