บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 2.900 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ดอกเบี้ยสูง 2.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีที่สาขาสยามสแควร์วัน และสาขาเมกาบางนา เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 2.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ระยะเวลาฝาก 

  • ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย.57 - 5 ก.ค.57 สำหรับการเปิดบัญชีที่สาขาสยามสแควร์วัน
  • ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.57 - 16 ก.ค.57 สำหรับการเปิดบัญชีที่สาขาเมกาบางนา
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีที่สาขาสยามสแควร์วัน และสาขาเมกาบางนา เท่านั้น
  2. วงเงินฝากตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
  3. เมื่อเงินฝากประจำพิเศษครบกำหนดฝาก กรณีลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  4. กรณีถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาฝาก 3 เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝาก และนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงใน อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 มิ.ย. 57 ถึง 16 ก.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ