บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.800 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ครบกำหนดเมื่อ 1 มิ.ย. 59 ให้สามารถฝากได้ต่อเนื้อง อัตราดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 4 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 4 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 600,000 1.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free) ที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปิดบัญชีร่วม และ/หรือ
  2. การเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท และใช้สิทธิ์ฝากได้ 1 ครั้ง ต่อราย
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เมื่อครบกำหนด กรณีถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ