ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 1,541
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  8 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  8 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.250 % 1.250 % 1.250 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 5,000 บาท
  4. รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ และบัญชีฝากประจำพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะเวลาฝาก)
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาฝากเงินเดิม (ระยะเวลา 8 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 8 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 12 ส.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ