บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 1.450 - 1.750 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อัตราดอกเบี้ยสูง รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท
  • สามารถเลือกได้ 3 ช่วงระยะเวลาฝาก 4 เดือน, 7 เดือน หรือ 11 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน, 7 เดือน และ 11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 9,999,999 1.450 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 1.600 % - - - -
7 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 9,999,999 1.550 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 1.650 % - - - -
11 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 9,999,999 1.650 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 1.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท
  3. เมื่อเงินฝากประจำพิเศษครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน สามารถถอนได้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงใน อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ