บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้า KTB Precious Plus ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้า KTB Precious Plus ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 1.700 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาฝาก 6 เดือน สำหรับลูกค้า KTB Precious ที่ถือบัตรเครดิต KTB Precious Plus Visa Infinite และ KTB Precious Plus Visa Signature

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้า KTB Precious Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้า KTB Precious Plus
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่เป็นลูกค้า KTB Precious ที่ถือบัตรเครดิต KTB Precious Plus Visa Infinite และ KTB Precious Plus Visa Signature)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 3,000,000 1.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารจะรับฝากจากลูกค้า KTB Precious ที่ถือบัตรเครดิต KTB Precious Plus Visa Infinite และ KTB Precious Plus Visa Signature 
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
  3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ต.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ต.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ