บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สุดคุ้ม!! กับการออมที่คุ้มค่า เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอนาคตของคุณ ดอกเบี้ยสูงพิเศษ ไม่เสียภาษี

รายละเอียดบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กันจนครบ 24 ครั้ง (1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น)
  2. ในแต่ละเดือนต้องฝากเงินอย่างช้าไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือน และไม่สามารถฝากล่วงหน้าได้
  3. สามารถขาดการฝากเงินได้ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาครบกำหนดจะเลื่อนออกไป หากเกิน 2 ครั้งต้องออกจากโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
  4. เมื่อฝากเงินครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอน และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี่้ยเงินฝาก (สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีถอนก่อนครบกำหนด จะเป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น 
  2. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  3. กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ