บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ออมสิน บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3-12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 49,999,999 2.100 % 2.100 % 2.100 % 2.100 % 2.100 %
ตั้งแต่ 50,000,000 2.250 % 2.250 % 2.250 % 2.250 % 2.250 %
6 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 2.380 % 2.380 % 2.380 % 2.380 % 2.380 %
ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 49,999,999 2.480 % 2.480 % 2.480 % 2.480 % 2.480 %
มากกว่า 50,000,000 2.600 % 2.600 % 2.600 % 2.600 % 2.600 %
12 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 % 2.780 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 29,999,999 2.830 % 2.830 % 2.830 % 2.830 % 2.830 %
ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 99,999,999 2.930 % 2.930 % 2.930 % 2.930 % 2.930 %
ตั้งแต่ 100,000,000 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 3, 6, และ 12 เดือน
  3. สามารถถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้ แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ