บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำกงสี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำกงสี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.800 %
Product Highlight
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะยาว 18 เดือน
  • เพื่อสนับสนุนการออมของคนในกงสีเดียวกัน
  • ให้ดอกเบี้ยสูง รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำกงสี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำกงสี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
18 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
18 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 200,000,000 1.800 % - - - -
มากกว่า 200,000,000 1.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  2. ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
  3. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
  5. การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้งถอนบางส่วนไม่ได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้งถอนบางส่วนไม่ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61 ถึง 24 ส.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ