บัญชี :
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 1.520 %
Product Highlight
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก
  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน (นับแบบวันชนวัน)
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
11 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 1.520 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
  3. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝากเงิน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าของต้นเงินที่ถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 61 ถึง 10 พ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ