บัญชี :
บัญชียูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชียูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 1.890 %
Product Highlight
บัญชียูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ ด้วยยอดเงินฝากตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชียูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เงินฝากประจำ 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชียูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เงินฝากประจำ 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 5,000,000 1.890 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยุติโครงการก่อนกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้นโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีถอนก่อนกำหนด ะนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ