บัญชี :
บัญชีฝากประจำ สปส. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีฝากประจำ สปส. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาสำหรับสำนักงานประกันสังคมนำฝากตามโครงการสวัสดิการบ้าน สปส. เพื่อผู้ประกันตน รับดอกเบี้ยพิเศษ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีฝากประจำ สปส.

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ สปส.
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ทุกจำนวน - - - 1.000 % 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงินฝากประจำ สปส. เป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนำฝากตามโครงการสวัสดิการบ้าน สปส. เพื่อผู้ประกันตน โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.00% ต่อปี เมื่อฝากครบระยะเวลา 6 เดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ