บัญชี :
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.400 %
Product Highlight
เพียงออมเงินโดยฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเนื่อง 36 เดือน รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ โดยไม่เสียภาษี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (36 เดือนๆ ละ 1,000 - 900,000 บาท)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
36 เดือน ทุกจำนวน 2.400 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโบนัส 36 เดือน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 1.10% ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน แบบเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  2. อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว Float rate โดยอิงกับเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด
  3. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโบนัส 36 เดือน ก็จะเพิ่มขึ้น
  4. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโบนัส 36 เดือน ก็จะลดลงตามไปด้วย
  5. ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  6. มีบริการ Standing Order โอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ