บัญชี :
บัญชีฝากประจำระยะสั้น ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีฝากประจำระยะสั้น ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight

เงินฝากประจำแบบกำหนดเวลาในระยะสั้น โดยสามารถเลือกกำหนดเองได้ เพื่อความคล่องตัว ระยะเวลาเริ่มต้น 7 วันจนถึง 1 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษกว่าออมทรัพย์ปกติทั่วไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีฝากประจำระยะสั้น

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำระยะสั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 7, 14 วัน และ 1 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 - 0.625 % 0.625 % - -
ตั้งแต่ 100,000,000 - 0.750 % 0.750 % - -
14 วัน ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 - 0.625 % 0.625 % - -
ตั้งแต่ 100,000,000 - 0.750 % 0.750 % - -
1 เดือน ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 - 0.625 % 0.625 % - -
ตั้งแต่ 100,000,000 - 0.750 % 0.750 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
  3. ถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  4. เมื่อครบกำหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น และธนาคารยังคงรับฝากเงินฝากประจำระยะสั้น 7 วัน, 14 วัน, และ 1 เดือนอยู่ ธนาคารจะถือว่า ผู้ฝากประสงค์ฝากเงินกับธนาคารต่อไป เป็นเงินฝากประจำระยะสั้น 7 วัน, 14 วัน และ 1 เดือน โดยมีระยะเวลาฝากเช่นเดิม และจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของเงินฝากประจำระยะสั้น 7 วัน, 14 วัน และ 1 เดือน ตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น แต่หากธนาคารไม่ได้เปิดรับฝากเงินฝากประจำระยะสั้น 7 วัน, 14 วัน, 1 เดือนแล้ว ธนาคารจะโอนเงินต้นที่ครบกำหนดฝากไปยังบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ซึ่งเป็นบัญชีรับโอนดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคาร
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากจากนิติบุคคลทั่วไป ที่เป็น บริษัท จำกัด, บริษัท จำกัด(มหาชน), ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย รวมถึงเงินฝากเพื่อลูกค้าของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ