• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63
  • 21,173
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 
  • มีความคล่องตัว ปลอดภัย และแน่นอนตลอดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 เดือน - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 0.300 % 0.200 % 0.300 % 0.200 % 0.200 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 0.300 % 0.350 % 0.300 % 0.350 % 0.350 %
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.400 % 0.500 % 0.400 % 0.400 %
  4 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % - 0.500 % - -
  5 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % - 0.500 % - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % 0.450 % 0.600 % 0.450 % 0.450 %
  7 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % - 0.600 % - -
  8 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % - 0.600 % - -
  9 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % 0.500 % 0.650 % 0.500 % 0.500 %
  10 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % - 0.650 % - -
  11 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % - 0.650 % - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.750 % 0.500 % 0.750 % 0.500 % 0.500 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.500 % 0.800 % 0.500 % 0.500 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % 0.500 % 0.850 % 0.500 % 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  กรณีรับดอกเบี้ยรายงวด รายการละ 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความคล่องตัวในการใช้เงิน โดยสามารถเลือกกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  2. บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยแบบรายงวด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยถ้าถอนก่อน 3 เดือน ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-626-7888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ