บัญชี :
บัญชีฝากประจำบัตรเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีฝากประจำบัตรเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา ได้รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ สะดวกไม่ต้องพกสมุดเงินฝาก เพื่อผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีฝากประจำบัตรเงินฝาก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำบัตรเงินฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 3, 6, 12 และ 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน - 0.750 % - - -
6 เดือน ทุกจำนวน - 0.750 % - - -
12 เดือน ทุกจำนวน - 1.000 % - - -
24 เดือน ทุกจำนวน - 1.000 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ