บัญชี :
บัญชีฝากประจำฉลองเปิดสาขาใหม่ 5 เดือน(สาขาวงเวียน 22 กรกฎา) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีฝากประจำฉลองเปิดสาขาใหม่ 5 เดือน(สาขาวงเวียน 22 กรกฎา) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 3.550 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับสาขาเปิดใหม่ สาขาวงเวียน 22 กรกฎา ให้ดอกเบี้ยพิเศษสูงกว่าเงินฝากประจำปกติ

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีฝากประจำฉลองเปิดสาขาใหม่ 5 เดือน(สาขาวงเวียน 22 กรกฎา)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำฉลองเปิดสาขาใหม่ 5 เดือน(สาขาวงเวียน 22 กรกฎา)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 3.550 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีเงินฝากสำหรับสาขาเปิดใหม่(สาขาวงเวียน 22 กรกฎา)
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว) สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 รายเท่านั้น
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน
  3. สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดหรือรับเป็นรายเดือนได้ โดยผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่าดอกเบี้ยรายเดือน หรือ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 55 ถึง 22 ม.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ