บัญชี :
บัญชีประจำอัล-อะมีน ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีประจำอัล-อะมีน ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.644 - 1.056 %
Product Highlight
 • บัญชีประจำอัล-อะมีน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับการระดมเงินทุน เพื่อที่ธนาคารจะนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์
 • ธนาคารจะแบ่งปันรายได้ที่เกิดจากการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีประจำอัล-อะมีน ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีประจำอัล-อะมีน ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6, 12, 24 และ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 500,000 0.644 % 0.644 % 0.644 % - -
12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 0.747 % 0.747 % 0.747 % - -
24 เดือน ตั้งแต่ 500,000 0.901 % 0.901 % 0.901 % - -
36 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.056 % 1.056 % 1.056 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน สัดส่วนผลตอบแทนเท่ากับ 25:75
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สัดส่วนผลตอบแทนเท่ากับ 29:71
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน สัดส่วนผลตอบแทนเท่ากับ 35:65
 • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน สัดส่วนผลตอบแทนเท่ากับ 41:59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • กำหนดการจ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามอัตราที่ธนาคารประกาศโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทวะดีอะฮ์ไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนได้
 • การนับระยะเวลาการรับฝากให้นับจากวันที่ฝากถึงวันที่ครบกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าถอนเงินได้เต็มจำนวนของการรับฝากแต่ละครั้ง หรือถอนปิดบัญชีเท่านั้น กรณีที่มีการรับฝากเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 รายการ

 • กรณีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
 • กรณีระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน ธนาคารจะหักผลตอบแทนคืนในอัตราร้อยละ 70 ของผลตอบแทน ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ธนาคารได้จ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ