บัญชี :
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 1.550 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17 เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • สำหรับลูกค้ารายเดิม (โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 14 ที่ครบกำหนด) *ต้องมาติดต่อธนาคารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
 • รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

รายละเอียดบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
16 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
16 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 1.550 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการประมาณ 16 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 15 เมษายน 2562
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 2.00 ต่อปี แบ่งเป็นช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 (4 ธ.ค.60 - 15 เม.ย.61) อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
 • ช่วงที่ 2 (16 เม.ย.61 - 15 ส.ค.61) อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • ช่วงที่ 3 (16 ส.ค.61 - 15 ธ.ค.61) อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
 • ช่วงที่ 4 (16 ธ.ค.61 - 15 เม.ย.62) อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.55 ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1 ปี ร้อยละ 1.82 ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 2. เงินฝาก และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
 3. สำหรับลูกค้ารายเดิม (โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 14 ที่ครบกำหนด) ต้องมาติดต่อธนาคารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
 4. จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยทบต้นเงินฝากเข้าบัญชีโครงการฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน (ถอนดอกเบี้ยได้วันที่ 16)
 5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 6. หลังสิ้นสุดโครงการ ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 7. เงินฝากครบกำหนดวันที่ 15 เมษายน 2562 สามารถถอนเงินฝากได้ในวันที่ 16 เมษายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนแบบทบต้น
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 60 ถึง 15 ม.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ธ.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ