ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 7,379
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีที่ให้ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีที่ให้ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีสำหรับผู้ใช้บริการกรณีที่ใช้ตราประทับเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย และตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
  2. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  3. การถอนเงินจากบัญชีต้องใช้เช็ค
  4. ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกวาผู้ใช้บริการจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ไม่มีดอกเบี้ย

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน