ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 64
  • 16,108
  จุดเด่น
  บัญชีเพื่อใช้ในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบายในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเพื่อใช้ในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบายในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินสด หรือโอนเงินด้วยเช็คต่างสาขาได้ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นการทำรายการถอนเงินต่างสาขาสำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่มีข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญชี และบัญชีประเภทนิติบุคคล ที่มีเงื่อนไขสั่งจ่ายในการใช้ตรายางประทับที่มีมากกว่า 1 สี หรือตรานูน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเรียกเก็บด้วย
  2. กรณียอดเงินในบัญชีคงเหลือต่่ากว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท หากยอดคงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ไม่มีดอกเบี้ย

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค แต่ไม่มีดอกเบี้ย

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน