• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 16,129
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
  • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
  • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
  • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
  • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.125 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
  2. ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้
  3. ใช้เช็คในการถอนเงิน
  4. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
  5. ใช้เป็นบัญชีเพื่อขอสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี)

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง (ใช้เช็คในการถอนเงิน)

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115, 0-2299-8000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน