บัญชี :
บัญชี CIMB Preferred Current Plus-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชี CIMB Preferred Current Plus-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.650 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากใช้เช็คในการสั่งจ่ายแทนเงินสด พร้อมรับดอกเบี้ย พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชี CIMB Preferred Current Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชี CIMB Preferred Current Plus
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากใช้เช็คในการสั่งจ่ายแทนเงินสด พร้อมรับดอกเบี้ย พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 999,999 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 4,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน โดยมีการคำนวณดอกเบี้ยทุกวัน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน