บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคล และใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคล และใช้ร่วมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้านิติบุคคล
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท
  3. กรณีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในเดือนใดต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป 
  4. การเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทำได้เฉพาะที่สาขากรุงเทพฯสาทร ในวัน และเวลาทำการเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
n/a
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ