บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 0.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้จ่ายแหละหมุนเวียนด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ออมสิน บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
จุดเด่น
:
เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้จ่ายแหละหมุนเวียนด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (บรรลุนิติภาวะแล้ว), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.500 %
ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชี ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
  2. ถ้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียก หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. ถอนเงินเป็นเช็คได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115, 0-2299-8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ