บัญชี :
บัญชีกระแสรายวัน UOB Biz Super ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีกระแสรายวัน UOB Biz Super ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจตัวจริง สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ช่วยให้คุณประหยัดกว่า ด้วยสิทธิพิเศษ รับฟรีสมุดเช็คเดือนละ 1 เล่ม เพียงมีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีกระแสรายวัน UOB Biz Super

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวัน UOB Biz Super
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจตัวจริง สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ช่วยให้คุณประหยัดกว่า ด้วยสิทธิพิเศษ รับฟรีสมุดเช็คเดือนละ 1 เล่ม เพียงมีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท), นิติบุคคลทั่วไป (เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ บิส ซุปเปอร์ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.55 - 30 ก.ย.56 ผู้ฝากจะได้รับสมุดเช็ค ฟรีเดือนละ 1 เล่ม จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.56 เมื่อผู้ฝากแสดงบัตร BB Exclusive Card ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  2. หากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่แสดงสิทธิเพื่อรับสมุดเช็คภายในเดือนนั้นๆ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
  3. เงินฝากกระแสรายวัน บิส ซุปเปอร์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าที่กำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 29 พ.ย. 55 ถึง 30 ก.ย. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ