บัญชี :
บัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์รวมทั้ง ฟรีบริการ SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank ไม่เพียงพอต่อเช็คเรียกเก็บ เพียงแค่มีเงินฝากขั้นต่ำต่อเดือนตามแพ็คเกจ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank
จุดเด่น
:
บัญชีธุรกิจแบบใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรม โอน ฝาก ถอนเงิน หรือฝากเช็คข้ามเขต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมเช็คซื้อ 1 แถม 1 ตามสิทธิยกระดับประโยชน์รวมทั้ง ฟรีบริการ SMS Alert แจ้งเตือนเมื่อยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน TMB One Bank ไม่เพียงพอต่อเช็คเรียกเก็บ เพียงแค่มีเงินฝากขั้นต่ำต่อเดือนตามแพ็คเกจ
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
เปิดคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB One Bank เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
n/a
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ