• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 62
  • 5,396
  จุดเด่น
  บัญชีที่เพิ่มความคล่องตัว ความสะดวกสบาย รวมทั้งความปลอดภัย เพราะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านเช็คหรือเบิกเงินสดผ่านบัตรซิตี้การ์ดโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด และสามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  บัญชีที่เพิ่มความคล่องตัว ความสะดวกสบาย รวมทั้งความปลอดภัย เพราะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านเช็คหรือเบิกเงินสดผ่านบัตรซิตี้การ์ดโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด และสามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบของบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วม
  2. สามารถเบิกและถอนเงินสดอย่างสะดวกสบายผ่านเครื่อง ATM ทั้งของซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ด้วยบัตร Citicard
  3. ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ*
  4. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ Citicard
  5. บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันวงเงินที่เบิกเกินบัญชีด้วยบัญชีเงินฝากประจำ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ไม่มีดอกเบี้ย

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 หรือ 02-232-2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ก.ค. 62
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน