บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีที่เพิ่มความคล่องตัว ความสะดวกสบาย รวมทั้งความปลอดภัย เพราะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านเช็คหรือเบิกเงินสดผ่านบัตรซิตี้การ์ดโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด และสามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
บัญชีที่เพิ่มความคล่องตัว ความสะดวกสบาย รวมทั้งความปลอดภัย เพราะท่านสามารถใช้จ่ายผ่านเช็คหรือเบิกเงินสดผ่านบัตรซิตี้การ์ดโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด และสามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบของบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วม
  2. สามารถเบิกและถอนเงินสดอย่างสะดวกสบายผ่านเครื่อง ATM ทั้งของซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ด้วยบัตร Citicard
  3. ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ*
  4. ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ Citicard
  5. บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันวงเงินที่เบิกเกินบัญชีด้วยบัญชีเงินฝากประจำ
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 หรือ 02-232-2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ