บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีจัดการเรื่องเงินได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก ไม่มีดอกเบี้ย แต่จะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
บัญชีจัดการเรื่องเงินได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก ไม่มีดอกเบี้ย แต่จะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีกระแสรายวันด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  2. ซื้อสมุดเช็คส่วนตัวขนาดเล่มละ 20 ฉบับ
  3. เมื่อต้องการสั่งซื้อสมุดเช็คเพิ่ม ขอซื้อได้โดยฉีกแบบฟอร์มซื้อสมุดเช็คที่อยู่ภายในสมุดเช็คเล่มที่มีอยู่ นำไปยื่นได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยใช้เช็คที่ธนาคารจัดให้ หรือโดยวิธีที่ธนาคารกำหนด

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ