• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ผู้ชอบรถ-ใช้รถ เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ จำนวน 44 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 7 พ.ค. 62
   10,463
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 7 พ.ค. 62
   8,553
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 17 พ.ค. 62
   13,752
   • ชื่อ Credit / Debit Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทบัตร
   • เหมาะสำหรับ
   • วงเงินสูงสุด
    2-5 เท่าของรายได้
   • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
    15 วัน
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
    บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป จะมีการ Waive เมื่อมีรายการใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่าย), บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป จะมีการ Waive เมื่อมีรายการใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่าย)
  • รายได้ 50,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   31,969
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 18 พ.ค. 62
   27,529
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน