• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เรียงตามข้อมูลล่าสุด บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 30000 บาท จำนวน 22 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 17 พ.ค. 62
   46,829
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 28 เม.ย. 62
   6,540
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 22 พ.ค. 62
   30,805
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 22 พ.ค. 62
   11,077
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 27 เม.ย. 62
   22,401
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 27 เม.ย. 62
   30,274
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 28 เม.ย. 62
   12,488
   • ชื่อ Credit / Debit Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทบัตร
   • เหมาะสำหรับ
   • วงเงินสูงสุด
    2-5 เท่าของรายได้
   • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
    56 วัน
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
    บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี (จำนวน 1,000 บาท) 3 ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด), บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี (จำนวน 500 บาท) 3 ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน