ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Platinum Card)-อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX)

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Platinum Card)-อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX)

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่รายได้ไม่ต่ำกว่า 2,500,000 บาทขึ้นไป/ ปี และเป็นผู้ได้รับเชิญเท่านั้น
Credit Card Product Highlight
บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส... เอกสิทธิ์สูงสุดแห่งการใช้จ่าย และเดินทางสมาชิกภาพมอบให้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ บริการเอกสิทธิ์ด้านการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิกบัตรฯ พร้อมรับสิทธิพิเศษจากหลากหลายสายการบินที่ร่วมรายการ ผ่านรายการสิทธิพิเศษสายการบิน ( Air Privileges Program ) และสิทธิพิเศษจากที่พักชั้นนำทั่วโลก

รายละเอียด Credit Card บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Platinum Card)

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Platinum Card)
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรชาร์จการ์ด (การอนุมัติยอดค่าใช้จ่ายจะพิจารณาจากรายได้ประวัติการใช้จ่าย และการชำระเงินของผู้ถือบัตร), บัตร American Express (platinum)
วงเงินและดอกเบี้ย
 
วงเงินสูงสุด
:
ไม่กำหนดวงเงินล่วงหน้า (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทผู้ออกบัตร)
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
:
ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
100 %
ดอกเบี้ยค้างชำระ
:
18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก อื่นๆ (วันที่สรุปยอดรายการ)
สมัครบัตรเสริมได้
:
4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
 
วงเงิน
:
100 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
:
3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
:
0 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 • ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • เข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส โดยอัตโนมัติเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการแลกรับของรางวัลด้วยคะแนนสะสมที่น้อยกว่า และสิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษผู้บินประจำ และรายการพิเศษผู้พักประจำเพื่อแลกรับรางวัลบินฟรีหรือที่พักฟรีได้เร็วยิ่งขึ้น
 • ความคุ้มครองที่จำเป็นตามข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศในเครือเชงเก็น
 • การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองสูงสุด 25 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งผู้ป่วยกลับประเทศ
 • การยกเลิกการเดินทางและการเดินทางหยุดชะงัก
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง กรณีคลาดการต่อเที่ยวบิน, กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า, กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ความคุ้มครองการรับคืนสินค้าชดเชยสูงสุดให้ไม่เกิน 32,000 บาท ต่อบัญชีบัตร
 • แผนพิทักษ์การซื้อสินค้าคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 480,000 บาท ต่อบัญชีบัตร
 • การรับประกันการรับรองราคาสินค้าชดเชยสูงสุดให้ไม่เกิน 32,000 บาท ต่อบัญชีบัตร
 • อภินันทนาการการเข้าใช้ห้องรับรองสนามบินรอยัล ซิลค์ ของสายการบินไทยและอีกมากมาย
 • สิทธิพิเศษสายการบิน
 • สิทธิพิเศษจากเรือสำราญ และโรงแรมชั้นนำระดับโลก
 • แผนกบริการการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม
 • บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน
 • บริการให้ความช่วยเหลือขณะเดินทางต่างประเทศ
 • อภินันทนาการในการเข้าใช้บริการ ณ ไอยสวรรค์ เรสซิเดนท์เชียล สปา แอนด์ คลับ ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 • อภินันทนาการค่าธรรมเนียมในการใช้สนามกอล์ฟชั้นนำ
 • แพลทินัม เน็ตเวิร์ค ซึ่งจัดขึ้นเพื่อท่านสมาชิกบัตรแพลทินัมเท่านั้น
 • แผนกบริการความช่วยเหลือสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม
 • โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน 0 %
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
คะแนนสะสม-ของกำนัล
 
คะแนนสะสม
:
25 บาท/ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม
:
ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (35,000 บาท/ บัตร/ ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว))
บัตรเสริม
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
:
บุคคลทั่วไป
อายุ
:
บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
:
ไม่รายได้ไม่ต่ำกว่า 2,500,000 บาทขึ้นไป/ ปี และเป็นผู้ได้รับเชิญเท่านั้น
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
:
 • บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ชาร์จการ์ด) - สำหรับการเรียนเชิญเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท ต่อปี หรือประมาณ 208,333.33 บาท/ เดือน
เอกสารการสมัคร
:

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน*
 3. สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร และบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

*กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-273-5599
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
27 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 
แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต