ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเดบิต LH Bank Premium-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

บัตรเดบิต LH Bank Premium-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
Credit Card Product Highlight
บัตร LH Bank Premium... เป็นบัตร ATM Debit Chip พร้อมความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

รายละเอียด Credit Card บัตรเดบิต LH Bank Premium

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเดบิต LH Bank Premium
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเดบิต, บัตร Debit
จุดเด่น
:
บัตร LH Bank Premium... เป็นบัตร ATM Debit Chip พร้อมความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท)
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • คุ้มครองการถอนเงินออกจากเครื่อง ATM แล้วโดนชิงทรัพย์ และ/หรือ ปล้นทรัพย์ รวมถึงการวิ่งราวทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี
  • คุ้มครองการถอนเงิน หรือรูดซื้อสินค้าโดยบุคคลอื่นเนื่องจากการชิงทรัพย์ และ/หรือ ปล้นทรัพย์ รวมถึงการวิ่งราวทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี

ความสะดวก

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงในใบสมัครบัตรฯ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • คุ้มครองทันที สำหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในสถานพยาบาลคู่สัญญา
  • รูดซื้อสินค้า/ บริการตามร้านค้าได้ทั่วไทยที่มีสัญลักษณ์  และและในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ 
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100/ บัตร)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 600 บาท/ บัตร/ ปี)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 ส.ค. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน