ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)-ทิสโก้ (TISCO)

บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)-ทิสโก้ (TISCO)

รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
Credit Card Product Highlight
บัตรเดบิตทิสโก้ คือบัตรที่ธนาคารออกให้ผู้ใช้บริการสำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรือชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ณ เครือข่าย ร้านค้าภายในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด Credit Card บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเดบิต, บัตร Debit
จุดเด่น
:
บัตรเดบิตทิสโก้ คือบัตรที่ธนาคารออกให้ผู้ใช้บริการสำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรือชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ณ เครือข่าย ร้านค้าภายในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 • บัตรเดบิตทิสโก้ 1 ใบ สามารถผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนเองได้ไม่เกิน 5 บัญชี
 • วงเงินการถอนเงินสูงสุด (ต่อวัน)
  - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, กระแสรายวัน, บัญชีรับโอน ได้ 5 ครั้ง ต่อวัน หรือ 100,000 บาท
  - บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ได้ 10 ครั้ง ต่อวัน หรือ 200,000 บาท
  - ลูกค้า Wealth ได้ 10 ครั้ง ต่อวัน หรือ 200,000 บาท
 • บัตรเดบิตทิสโก้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  สุูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน
 • สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารฯ ภายในบัตรเดียวกันได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
 • ใช้ชำระค่าบริการ Bill Payment โดยหักเงินจากบัญชีธนาคารฯ ได้
 • บัตรเดบิตทิสโก้ สามารถใช้ได้ภายในประเทศเท่านั้น
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100/ บัตร)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 200 - 250 บาท/ บัตร/ ปี)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-633-6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 มี.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน