ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารยูโอบี (UOB)

บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารยูโอบี (UOB)

รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
Credit Card Product Highlight
 • ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ผูกร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
 • เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ

รายละเอียด Credit Card บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเดบิต, บัตร Debit (Mastercard)
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 1. เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สูงสุดต่อวัน 100,000 บาท
 2. สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร PromptCard / MasterCard หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 3. เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย MasterCard ได้ทั่วโลก
 4. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตร จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จัดส่งให้ทุกเดือนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 5. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-285-1555
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ต.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 
แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต