• บ้าน กรุงเทพฯชั้นนอก เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 5 จำนวน 770 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 13 ม.ค. 63
   68
  • เริ่มต้น 4.6 ลบ. (ณ. วันที่ 13/1/2020)
  • ข้อมูล 13 ม.ค. 63
   25
  • n/a
  • ข้อมูล 8 ต.ค. 62
   1,409
  • 3.49 ลบ. (ณ. วันที่ 4/9/2019)
  • ข้อมูล 20 มี.ค. 63
   19
  • 3.9 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
   Sold out
  • ข้อมูล 13 ม.ค. 63
   152
  • เริ่มต้น 3.5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 22 ส.ค. 62
   8
  • เริ่มต้น 22 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
   Sold out
  • ข้อมูล 15 ม.ค. 63
   70
  • เริ่มต้น 7.5 ลบ. (ณ. วันที่ 15/1/2020)
  • ข้อมูล 22 ส.ค. 62
   10
  • เริ่มต้น 6.98 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
   Sold out
  • ข้อมูล 22 ส.ค. 62
   64
  • เริ่มต้น 6.25 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)