• บ้าน บ้านชานเมือง เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ จำนวน 976 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 5 ก.ย. 62
   6,969
  • 7 - 18 ลบ. (ณ. วันที่ 4/9/2019)
  • ข้อมูล 31 ต.ค. 62
   1,329
  • เริ่มต้น 1.99 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 30 ต.ค. 62
   276
  • เริ่มต้น 6 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 24 ต.ค. 62
   279
  • n/a
  • ข้อมูล 22 ต.ค. 62
   540
  • 3.5 - 8.5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 22 ต.ค. 62
   282
  • 4.9 - 6.9 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 22 ต.ค. 62
   497
  • เริ่มต้น 3.49 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)