• บ้าน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค Property Perfect เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 2 จำนวน 60 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 23 มี.ค. 63
   2,901
  • เริ่มต้น 3.59 ลบ. (ณ. วันที่ 3/2/2019)
  • ข้อมูล 9 ส.ค. 62
   1,649
  • 10 - 20 ลบ. (ณ. วันที่ 9/8/2019)
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 62
   2,873
  • เริ่มต้น 10.9 ลบ. (ณ. วันที่ 26/11/2018)
  • ข้อมูล 8 ม.ค. 63
   3,722
  • เริ่มต้น 2.29 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 4 ก.พ. 62
   4,865
  • เริ่มต้น 3.89 ลบ. (ณ. วันที่ 26/11/2018)