• บ้าน บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พฤกษา Pruksa เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 8 จำนวน 359 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 28 ก.พ. 62
   16,679
  • เริ่มต้น 2.89 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 28/2/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 28 ก.พ. 62
   6,680
  • เริ่มต้น 1.49 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 19/6/2018)
  • อัปเดตข้อมูล 27 มี.ค. 61
   6,812
  • เริ่มต้น 1.82 ลบ. (ณ. วันที่ 27/3/2018)
  • อัปเดตข้อมูล 27 ก.พ. 62
   4,509
  • เริ่มต้น 2.29 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 27/2/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 27 ก.พ. 62
   7,428
  • เริ่มต้น 1.89 ล้านกว่าบาท (ณ. วันเปิดตัว)
  • อัปเดตข้อมูล 2 พ.ย. 60
   5,309
  • เริ่มต้น 2.49 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • อัปเดตข้อมูล 30 ต.ค. 62
   2,867
  • เริ่มต้น 2.94 ลบ. (ณ. วันที่ 30/10/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 12 มี.ค. 62
   3,178
  • 3.19 - 5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)