• คอนโด เรียงตามราคาน้อยที่สุด หน้าละ 10 โครงการ จำนวน 1,796 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 30 ม.ค. 62
   28,601
  • เริ่มต้น 799,000 กว่าบาท (ณ. วันที่ 30/1/2019)
  • ข้อมูล 25 มี.ค. 62
   6,459
  • เริ่มต้น 800,000 กว่าบาท (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   24,432
  • 800,000 - 1,500,000 บาท (ณ. วันที่ 3/4/2013)
  • ข้อมูล 25 มี.ค. 62
   7,658
  • 820,000 - 1,290,000 บาท (ณ. วันที่ 25/3/2019)
  • ข้อมูล 16 มี.ค. 62
   23,695
  • 850,000 - 1,700,000 บาท (ณ. วันที่ 7/2/2014)
  • ข้อมูล 1 ต.ค. 62
   357
  • เริ่มต้น 859,000 บาท (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 20 ธ.ค. 62
   569
  • เริ่มต้น 868,000 บาท (ณ. วันเปิดตัว)