• คอนโด บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โนเบิล Noble ติดรถไฟฟ้า BTS เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 1 จำนวน 11 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 22 ม.ค. 62
   5,039
  • เริ่มต้น 7.8 ลบ. (ณ. วันที่ 22/1/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 22 ม.ค. 62
   18,024
  • 3.55 - 9.89 ลบ. (ณ. วันที่ 10/6/2013)
  • อัปเดตข้อมูล 30 ม.ค. 62
   20,013
  • 4.09 - 9.31 ลบ. (ณ. วันที่ 10/6/2013)
  • อัปเดตข้อมูล 30 ม.ค. 62
   57,895
  • เริ่มต้น 11.7 ลบ. (ณ. วันที่ 31/8/2016)
  • อัปเดตข้อมูล 30 ม.ค. 62
   21,048
  • 4.1 - 14.34 ลบ. (ณ. วันที่ 10/6/2013)