• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนทอง กับอิออน 0% 8 เดือน ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

  20 ก.ค. 64 383
  ผ่อนทอง กับอิออน 0% 8 เดือน ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
  • ระยะเวลา : 23 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2564
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอิออน
  • สถานที่ : ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ห้างทองเยาวราช และห้างทอง เยาวราชออมทอง ที่ให้บริการผ่อนชำระค่า สินค้าและบริการ ผ่านบริการ "อิออน แฮป ปี้เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน"
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม  2564 - 29 กรกฎาคม  2564
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ และ บริการดิจิตอล ยัวร์แคช  เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • ผ่อนชำระทองคำ รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือน เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 2,400 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" หรือเมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้แพลน"
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมทองคำแท่งและทองคำแผ่น
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th  กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th
  • ตรวจสอบสาขาห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ร่วมรายการ (คลิกPDF) หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-944-5072 ต่อ 0 และ 35 ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ กรุ๊ป ที่ร่วมรายการดังนี้
   - ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
   - ห้างทองเยาวราช
   - ห้างทองเยาวราชออมทอง
  • เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สาขาร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่เปิดให้บริการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ กรุ๊ป เป็นคนกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์