• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนมือถือ REALME ดอกเบี้ย 0% นาน สูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าตัวแทนที่ร่วมรายการ

  10 มิ.ย. 64 308
  ผ่อนมือถือ REALME ดอกเบี้ย 0% นาน สูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าตัวแทนที่ร่วมรายการ
  • ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกและบัตรเครดิตอิออน
  • สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนที่ร่วรายการ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ และ บริการดิจิตอล ยัวร์แคช เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • เมื่อผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6, 10 และ 24 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการที่ร้านค้า
  • เมื่อผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ แพลน (วงเงินบัตรเครดิต) ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 และ 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการที่ร้านค้า
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th ร้านค้าตัวแทนที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์