• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อยู่ที่ไหนก็พร้อม เมื่อรายจ่ายมา ยื่นกู้ง่าย รู้ผลไว ได้ดอกเบี้ยถูก กับสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN

  30 เม.ย. 64 254
  อยู่ที่ไหนก็พร้อม เมื่อรายจ่ายมา ยื่นกู้ง่าย รู้ผลไว ได้ดอกเบี้ยถูก กับสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN
  เปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นเรื่องสบายๆ ด้วยสินเชื่อ Krungsri iFIN
  • ยื่นกู้ง่าย อยู่ที่ไหนก็กู้ได้ ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App
  • รู้ผลอนุมัติไว ใน 1 วัน
  • พิเศษ! รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ต่อปี
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 ระบบ iFIN ปิดปรับปรุงชั่วคราว และงดรับการสมัครในช่วงระยะเวลาดังกล่าว) โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 200 ท่านแรก ที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 200,000 บาท ไม่เกิน 499,999 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท และสำหรับ 100 ท่านแรก ที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 1,000 บาท
  • จำกัดการรับโค้ดส่วนลด Lazada สูงสุด 1,000 บาท/คน/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับของกำนัลเป็นโค้ดส่วนลด Lazada ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 ระบบ iFIN ปิดปรับปรุงชั่วคราว และงดรับการสมัครในช่วงระยะเวลาดังกล่าว)
   - สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 ต้องกดแลกรับสิทธิ์ผ่านเมนู GIFT & Privileges บน KMA - Krungsri Mobile App ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและรับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ต้องกดแลกรับสิทธิ์ผ่านเมนู GIFT & Privileges บน KMA - Krungsri Mobile App ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
  • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสด หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
  • กรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ร่วมรายการของธนาคารในขณะที่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • พนักงานกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ/บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการการดำเนินรายการรวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Lazada
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ Website Lazada และ Lazada Application ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้า Website Lazada หรือ Lazada Application ก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้
  • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของ Lazada (Thailand) และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
  • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
  • ในกรณีคืนสินค้าเนื่องจาก "เปลี่ยนใจ" ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
  • Lazada (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้าเป็นไปตามที่ Lazada (Thailand) กำหนด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lazada (Thailand) โทร. 0 2018 0000 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์