• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Refinance Super Save 2021 ผ่อนสบายสุดๆ ล้านละ 3,900 บาท/เดือน

  20 เม.ย. 64 505
  Refinance Super Save 2021 ผ่อนสบายสุดๆ ล้านละ 3,900 บาท/เดือน
  Refinance Super Save 2021
  15 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64
  ผ่อนสบายสุดๆ กับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.60% พร้อมรับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญ Refinance Super Save 2021
  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  • อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ใหอ้างอิงอัตราตอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจดจำนองภายใน 30 มิถุนายน 2564
  • สามารถใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมเพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง ที่ดินเปล่าและบ้านสั่งสร้าง
  • จำกัดวงเงินรวมสำหรับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 3,900 บาท/เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท และสามารถผ่อนต่ำได้เฉพาะวงเงินกู้สินเชื่อที่ย้ายมาจากสถาบันการเงินเดิมเท่านั้น ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่ม
  • สมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสำหรับสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลา หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินชื่อบ้านกสิกรไทยรับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลูกค้าต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความค้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจ้ดสรรที่ธนาคารสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน กรณีหลักประกันที่นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • สำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากยอดสินเชื่อบ้านคงค้างของวงเงินสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินส่วนเพิ่มขึ้นอีก 0.50% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญากู้
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์