• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ทองดี ผ่อนสบาย กับอิออน 0% 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

  11 ก.พ. 64 880
  ทองดี ผ่อนสบาย กับอิออน 0% 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  ทองดี ผ่อนสบาย กับอิออน...ที่ห้างทองแท้ออโรร่า ห้างทองเยาวราขกรุงเทพกรุ๊ป และร้านค้าตัวแทนอิออนกว่า 400 ร้านค้า ผ่อน 0% นาน 6 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  • ระยะเวลา : 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอิออน
  • สถานที่ : ณ ร้านค้าตัวแทนอิออน กว่า 400 ร้านค้าที่ร่วมรายการ และให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน"
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผ่อนชำระทองคำ อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์ และอิออน แฮปปี้ แพลน" รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • เริ่มต้นผ่อนชำระต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน (อัตราดอกเบี้ยปกติ 1.16% ต่อเดือน หรือ อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Pay หรือ เริ่มต้นผ่อนชำระ 500 บาทขึ้นไป/เดือน นานสูงสุด 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.74% ต่อเดือน หรืออัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Plan
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสำหรับการผ่อนชำระทองคำ อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น (เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำการผ่อนชำระทองคำ อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น)
   - รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป
   - รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาท/เซลล์สลิป
   - รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ทาง SMS ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ Dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ CNY ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิกหรือบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE Application (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • การรับเครดิตเงินคืน บริษัทฯจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปเท่านั้นโดยไม่ได้คำนวณจากยอดรวมสะสมของแต่ละเซลล์สลิป
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการนี้แล้วจะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • สมาชิกบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายเพิ่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้ากำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์