• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอป "เงินติดล้อ" มีเฮ! ลุ้นทอง ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64

  29 ม.ค. 64 613
  ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอป "เงินติดล้อ" มีเฮ! ลุ้นทอง ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64
  จ่ายตรงงวดมีเฮ! ลุ้นทอง 1 สลึง ครั้งที่ 3 ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอป "เงินติดล้อ" วันนี้!! ลุ้นทองได้ง่ายๆสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการชำระค่างวดตรงเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน (นับตามจำนวนสัญญา) ของทางเงินติดล้อ เท่านั้น
  • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3 ทองคำ 1 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่า 6,120.98 บาท รวมทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่า 61,209.8 บาท
  • ระยะเวลากิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
  • กำหนดการจับรางวัล วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  เงื่อนไขของการจัดรายการเสี่ยงโชคมีดังต่อไปนี้
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ดังต่อไปนี้
   - ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และมีหน้าที่ภาระผูกผันที่ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแก่บริษัทฯ
   - ต้องมีบัญชีและใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ
   - ต้องเข้าไปกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดก็จะมีสิทธิ์เพียงการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งนั้น (หากต้องการรับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลทั้ง 3 ครั้ง ก็ต้องการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง)
   - ต้องชำระค่างวดตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทฯ ตรงตามกำหนดชำระหรือไม่ผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด ในงวดเดือนที่เป็นช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
   - ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในรายการนี้มาก่อน
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง หากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณานำมาจับสลากเพื่อลุ้นรางวัล
  • จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในการเข้าร่วมรายการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญาที่ผู้มีสิทธิ์มีอยู่กับบริษัทฯ กล่าวคือ หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้ใดมีสัญญาที่ต้องชำระค่างวดอยู่ในช่วงเวลาเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดอยู่มากกว่า 1 สัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้นั้นก็จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนสัญญาที่มีอยู่ดังกล่าว โดยการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งเพียงครั้งเดียว
  • รางวัลสำหรับกิจกรรมรายการเสี่ยงโชค สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 183,629.33 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63) แบ่งจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล ดังนี้
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  • ระยะเวลาการจัดรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  • สถานที่ วัน และเวลาในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลดังนี้
   - ครั้งที่ 1 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
   - ครั้งที่ 2 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
   - ครั้งที่ 3 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
  • สถานที่หรือช่องทางในการประกาศรายชื่อผู้โชคดี มีดังนี้
   - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.ngerntidlor.com ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
   - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.ngerntidlor.com ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
   - การจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.ngerntidlor.com ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  • กติกาการตัดสินในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลของทางบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของการจัดรายการเสี่ยงโชคนี้มาพิมพ์ลงบนกระดาษเป็นสลากและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนสลากทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ที่มีรายชื่อในสลากที่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับได้นั้นคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล
   หมายเหตุ : ชิ้นส่วนสลากที่เหลือจากการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งต่อไป
  • บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ และส่งข้อความ/รหัสรับของรางวัลไปทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ www.ngerntidlor.com ในครั้งนั้นๆ ให้ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และรวมถึงสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไปด้วย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำรางวัลที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์มาจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหม่
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ
  • ในการรับรางวัลมีเงื่อนไขดังนี้
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ที่ห้างทอง Aurora สาขาที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์
   - ผู้โชคดีต้องปริ้นท์อีเมล์ที่แจ้งรหัสรับของรางวัลและรายชื่อของผู้โชคดี นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลด้วย
   - ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มอบรางวัลในวันที่รับของรางวัลที่ห้างทอง Aurora โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นชื่อที่ตรงกับรายชื่อในอีเมล์แจ้งรหัสรับของรางวัลเท่านั้น
  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของรายการ หรือการรับรางวัลใดๆ โดยสลากของผู้เข้าร่วมรายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
  • ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อการดำเนินรายการนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมรายการในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
  • รายการนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชันเงินติดล้อ เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ , บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้หมายเหตุ บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ หรือการเข้าร่วมรายการที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการนี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีกในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งต่อไป
  • ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมรายการฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์