• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ที่บิ๊กซี ดอกเบี้ย 0% ผ่อนเริ่มต้น 300 บาทต่อเดือน ผ่านบัตรอิออน ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 24 มี.ค. 64

  15 ม.ค. 64 534
  ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ที่บิ๊กซี ดอกเบี้ย 0% ผ่อนเริ่มต้น 300 บาทต่อเดือน ผ่านบัตรอิออน
  เริ่มต้นผ่อนต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน* และผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์มือถือ ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.69% นานสูงสุด 18 เดือน ที่บิ๊กซี
  • ระยะเวลา : 6 มกราคม 2564 - 24 มีนาคม 2564
  • สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ณ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 - 24 มีนาคม 2564
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และบัตรเครดิตบิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า ที่ใช้บริการ AEON Happy Plan บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต ที่บิ๊กซี ทุกสาขา เท่านั้น
  • เริ่มต้นผ่อนชำระต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Pay  หรือยอดผ่อนชำระ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Plan
  • อัตราดอกเบี้ย 0% โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย
  • เมื่อผ่อนชำระสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน  ระยะเวลาผ่อน 6, 9, 12 และ 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 14.06%, 14.67%, 14.95% และ15.15%  ต่อปี โดยประมาณตามลำดับ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์