• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ! วันที่ 26 - 27 ก.ย. 63 2 วันเท่านั้น...ผ่อนทอง กับอิออน ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

  24 ก.ย. 63 894
  พิเศษ! วันที่ 26 - 27 ก.ย. 63 2 วันเท่านั้น...ผ่อนทอง กับอิออน ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
  ผ่อนทองกับอิออน 0% 8 เดือน ที่ห้างทองเยาวราช กรุงเทพ
  • ระยะเวลา : 26 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอิออน
  • สถานที่ : ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ห้างทองเยาวราช และห้างทองเยาวราชออมทอง (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน"
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 27 กันยายน พ.ศ. 2563
  • ผ่อนชำระทองคำ รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 8 เดือน เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 2,400 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" และเมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน"
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร
  • ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ จำกัดรายการผ่อนชำระทองคำน้ำหนักไม่เกิน 1 บาทต่อ 1 รายการผ่อนชำระ (แต่ไม่จำกัดจำนวนรายการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละท่าน)
  • เริ่มต้นผ่อนชำระต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Pay หรือยอดผ่อนชำระ 500 บาทขึ้นไป/เดือน นานสูงสุด 10 เดือน และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Plan
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมทองคำแท่ง
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th
  • ตรวจสอบสาขาห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ร่วมรายการ โทรสอบถามได้ที่ 02-944-5072 ต่อ 0 และ 35 ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ กรุ๊ป ที่ร่วมรายการดังนี้
   - ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
   - ห้างทองเยาวราช
   - ห้างทองเยาวราชออมทอง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์