• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จ่ายตรงงวดมีเฮ! ลุ้นทอง 1 สลึง ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอปฯ "เงินติดล้อ" วันนี้!! ลุ้นทองได้

  16 ก.ค. 63 1,273
  จ่ายตรงงวดมีเฮ! ลุ้นทอง 1 สลึง ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอปฯ "เงินติดล้อ" วันนี้!! ลุ้นทองได้
  ชำระเงินตรง 3 งวด กับแอปฯ "เงินติดล้อ" วันนี้!! ลุ้นทองได้ง่ายๆ สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้ที่ทำการชำระค่างวดตรงเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน (นับตามจำนวนสัญญา) ของทางเงินติดล้อ เท่านั้น
  รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 : ทองคำ 1 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่า 6,120.98 บาท รวมทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่า 61,209.8 บาท
  ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  กำหนดการจับรางวัล : วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  เงื่อนไขและรายละเอียด
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ดังต่อไปนี้
   - ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และมีหน้าที่ภาระผูกผันที่ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแก่บริษัทฯ
   - ต้องมีบัญชีและใช้ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ
   - ต้องเข้าไปกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดก็จะมีสิทธิ์เพียงการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในครั้งนั้น (หากต้องการรับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลทั้ง 3 ครั้ง ก็ต้องการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง ตามช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
   - ต้องชำระค่างวดตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทฯ ตรงตามกำหนดชำระหรือไม่ผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด ในงวดเดือนที่เป็นช่วงเวลาในการเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
   - ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในรายการนี้มาก่อน
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลใน แอปพลิเคชันเงินติดล้อ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง หากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณานำมาจับสลากเพื่อลุ้นรางวัล
  • จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับในการเข้าร่วมรายการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญาที่ผู้มีสิทธิ์มีอยู่กับบริษัทฯ กล่าวคือ หากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้ใดมีสัญญาที่ต้องชำระค่างวดอยู่ในช่วงเวลาเริ่มนับสิทธิ์เพื่อจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งใดอยู่มากกว่า 1 สัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการผู้นั้นก็จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนสัญญาที่มีอยู่ดังกล่าว โดยการกดปุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในแต่ละครั้งเพียงครั้งเดียว
  • รางวัลสำหรับกิจกรรมรายการเสี่ยงโชค...สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 183,629.33 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63) แบ่งจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล ดังนี้
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น เส้นละ 6,120.98 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 61,209.8 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 27 ม.ค. 63)
  • ระยะเวลาการจัดรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 2 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
   - จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลครั้งที่ 3 เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลวันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซ้ำอีกครั้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และ Website ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  • สถานที่ วัน และเวลาในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลดังนี้
   - ครั้งที่ 1 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
   - ครั้งที่ 2 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
   - ครั้งที่ 3 จับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล ณ สถานที่ เลขที่74/2 หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
  • คลิก ดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์